Brazjore steunt vanaf 1 oktober 2015 eveze.nl Onder deze naam werken Joop en Rennie Fijnvandraat in Oost Groningen.

 

 

Ook initieren en begeleiden zij samen met anderen de volgende activiteiten met als doel: het geloof handen en voeten te geven en door relaties mensen met het evangelie van Jezus Christus bereiken.

  • kledingverstrekking (gratis aan mensen met een kleine portemonnee) (zie het project 'gaaf goed van hoofd tot voet')
  • ouderenwerk (zie project 'jeugd van toen')
  • hulpverlening in de zin van coach- en pastorale gesprekken met mensen die dat nodig hebben
  • praktische hulp waar nodig
  • Bijbels onderwijs 
  • voorbereiding kerkdiensten (zie: www.deverbinding.online) 
  • promoten Brazjore projecten

wensen:

  • opzetten nieuwe projecten 

  Joop en Rennie Fijnvandraat zijn voor hun levensonderhoud en de kosten voor hun werk volledig afhankelijk van giften.

zie ook hun website: www.eveze.nl