Stichting Brazjore steunt vanaf december 2013 een op dat moment al lopend project in Soa Paulo. Het betreft het project "de Zaaier" als onderdeel van ABBA wat (tot eind 2013) werd gefinancierd door giften, vooral vanuit andere landen. 

Caio en Dorothee Peres werken, samen met een groep zendingswerkers uit diverse landen, voor dit project. Caio is Braziliaan en is getrouwd met de Nederlandse Dorothee. Zij worden onderhouden door een thuisfront in Nederland.

In 2016 is de steun aan dit project door Brazjore beeindigd omdat Caio en Dorothee voor een langere periode naar Nederland zijn gekomen. Omdat zij onze contactpersonen waren, misten wij de betrokkenheid. Vanaf die tijd zijn wij op zoek gegaan naar een ander project in Brazilie en kwamen wij in contact met Stichting kinderwerk Horeb. Wij zijn heel enthousiast over dit project (zie bij: Projecten) en steunen dit tot heden van harte!