Privacy statement Stichting Brazjore

 

Stichting Brazjore verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn (als Stichting Brazjore uw persoonsgegevens verwerkt).

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • De door leden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.
 • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.

 

Verwerking van uw gegevens

Stichting Brazjore houdt een persoonsadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde gasten worden opgenomen.

Wij leggen, afhankelijk van het project, de volgende gegevens vast in het informatiesysteem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U een of meer van onze projecten bezoekt en/of deelneemt hieraan.
 • U gebruikt maakt van een of meer van onze diensten
 • U een bijdrage overmaakt t.g.v. een of meer projecten

 

Verwerking van uw gegevens t.b.v. de verbinding

De verbinding informeert deelnemers regelmatig per e-mail, post, telefoon en/of social media; Jaarlijks wordt er een deelnemerslijst uitgegeven met daarin de NAW gegevens.

Wij leggen de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN.  Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U een machtigingsformulier invult.
 • U een bijdrage overmaakt.

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u deelneemt aan activiteiten of cursussen van de verbinding: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit, cursus.

Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak/bediening binnen Stichting Brazjore, worden de volgende gegevens vastgelegd bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere persoonlijke gegevens, die relevant zijn voor het vervullen van een taak/bediening, worden vastgelegd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Deze gegevens worden vastgelegd wanneer:

 • U zich aanmeldt voor een gesprek.
 • Het gesprek gevoerd wordt.

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u boeken leent uit onze bibliotheek: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zich aanmeldt voor het lenen van een of meerdere boeken bij de bibliotheek.

 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Hoe lang bewaart Stichting Brazjore uw persoonsgegevens?

Stichting Brazjore is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Brazjore, De Vennen 15, 9541 LG Vlagtwedde.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

 

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stichting Brazjore.

 

Beveiliging

Stichting Brazjore heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Bezoek aan onze website

Stichting Brazjore gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Vragen over privacy beleid

Stichting Brazjore behoudt zich het recht het privacy beleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook contact opnemen met Ryni Poort-Klungel, De Vennen 15, 9541 LG Vlagtwedde.

 

Privacy beleid  Stichting Brazjore.nl Versie: 2.2

 

Meldplicht datalekken

 

Stichting Brazjore houdt zich aan het protocol ‘Meldplicht datalekken’ zoals omschreven op de website van de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken   en

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/stappenplan_kom_in_actie_bij_een_datalek.pdf

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of zonder dat dit wettelijk is toegestaan.