Jaarverslag Stichting Brazjore 2023

De stichting:

Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat. Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

De Vennen 15

9541 LG Vlagtwedde

 

Doelstelling

Stichting Brazjore werkt mee aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door het bieden hulp aan kleinschalige projecten, zowel in Brazilië alsook in Nederland.

 

ANBI status

Sinds de oprichting heeft Stichting Brazjore een ANBI status toegekend gekregen. Voor onze donateurs zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

 

Het bestuur:

Voorzitter: J.A.J. Blokzijl

Secretaris: R.A.H. Poort-Klungel

Penningmeester: R.A.H. Poort-Klungel a.i.

Lid: T. Poort

 

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Algemeen:

In 2023 zijn er diverse bestuursvergaderingen geweest en met algemene stemmen inclusief die van de initiatiefnemers is besloten de Stichting Brazjore per 31-12-2023 te beeindigen.

 

Brazilië:

Kinderwerk Horeb:

Ook Kinderwerk Horeb heeft veel beperkingen ervaren door de Corona maatregelen en hebben zij niet kunnen doen wat ze anders wel deden. Toch heeft het werk daar niet stil gelegen en zijn Netty en de medewerkers door gegaan met wat er in hun vermogen lag.

Wij ontvingen regelmatig nieuws vanuit Brazilië en bleven zo op de hoogte van het werk daar. Zij ontvingen nog maandelijkse steun van Stichting Brazjore.

Dit project wordt na het beeindigen van Stichting Brazjore individueel gesteund.

 

Roemenie

Er is een aantal malen een gift overgemaakt naar Adi en Lili ten behoeve van hun werk onder de armen. Dit project wordt na het beeindigen van Stichting Brazjore individueel gesteund.

 

 

Nederland, Oost Groningen:

Eveze.nl:

Vanuit onze onderneming zijn wij, Joop en Rennie Fijnvandraat, werkzaam in Oost-Groningen. Ons werk bestaat uit evangelisatie en zendings- werk in de breedste zin van het woord.

Door Corona is ons practische werk zoals het kleding- en broodproject beeindigd. Wij werken nu meer op individuele basis, denk aan persoonlijke (praktische) hulp, bezoeken en persoonlijke gesprekken (op geloofsgebied), bij ons thuis en/of bij de mensen thuis.

Dit werk gaat door onder dezelfde naam Eveze.nl

 

De Verbinding:

Vanaf december 2022 komt de Christengemeente De Verbinding niet meer samen in een openbare ruimte maar in een partikuliere ruimte als huisgemeente. Vanwege de toeloop is de gemeente opgedeeld in twee groepen die na elkaar op zondagmorgen een dienst hebben.

Als huisgemeente hebben wij nagenoeg geen kosten meer. 

 

Balans en resultaatrekening 2023