Jaarverslag Stichting Brazjore 2022

De stichting:

Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat. Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

De Vennen 15

9541 LG Vlagtwedde

 

Doelstelling

Stichting Brazjore werkt mee aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door het bieden hulp aan kleinschalige projecten, zowel in Brazilië alsook in Nederland.

 

ANBI status

Sinds de oprichting heeft Stichting Brazjore een ANBI status toegekend gekregen. Voor onze donateurs zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

 

Het bestuur:

Voorzitter: J.A.J. Blokzijl

Secretaris: R.A.H. Poort-Klungel

Penningmeester: R.A.H. Poort-Klungel a.i.

Lid: T. Poort

 

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Algemeen:

Vanwege de Corona maatregelen heeft het bestuur niet regelmatig kunnen vergaderen maar wel is er telefonisch contact - en via email herhaaldelijk overleg geweest.

 

Brazilië:

Kinderwerk Horeb:

Ook Kinderwerk Horeb heeft veel beperkingen ervaren door de Corona maatregelen en hebben zij niet kunnen doen wat ze anders wel deden. Toch heeft het werk daar niet stil gelegen en zijn Netty en de medewerkers door gegaan met wat er in hun vermogen lag.

Wij ontvingen regelmatig nieuws vanuit Brazilië en bleven zo op de hoogte van het werk daar. Zij ontvingen nog maandelijkse steun van Stichting Brazjore.

 

Nederland, Oost Groningen:

Eveze.nl:

Vanuit onze onderneming zijn wij werkzaam in Oost-Groningen. Ons werk bestaat uit evangelisatie en zendings- werk in de breedste zin van het woord.

Door Corona is er veel eenzaamheid en nood bij mensen waardoor wij genoodzaakt waren om veel meer op individuele basis te werken, denk aan persoonlijke (praktische) hulp, bezoeken en persoonlijke gesprekken (op geloofsgebied), bij ons thuis en/of bij de mensen thuis.

 

De Verbinding:

Het grootste deel van 2022 kon christengemeente de Verbinding elke zondag nog samenkomen in het gebouw ’t Kruispunt. Per 1 december zijn wij vanwege de oplopende (energie)kosten als huisgemeente verder gegaan. Ondanks de beperkingen die dit geeft, heeft het ook voordelen. behalve de enorme kostenbesparing ervaren alle deelnemrs ook veel meet betrokkenheid. 

Door de Corona maatregelen konden er geen andere activiteiten plaatsvinden maar ondanks dat, ervaren alle deelnemers van de verbinding een hechte band met elkaar en zijn er genoeg mogelijkheden om toch contact met elkaar te hebben en houden.

Wij kijken terug op een bijzonder jaar 2022 en zijn heel dankbaar voor alle werk wat wij ondanks Corona toch konden doen. Juist in dit jaar hebben wij Gods liefde mogen verspreiden in Oost-Groningen. En niet alleen in Oost-Groningen, zelfs in Enschede. Daar mochten wij de moeder van een van onze deelnemres dopen op 90 jarige leeftijd. Compleet met rolstoel en in de 'takel' ging zij kopje onder om er vervolgens als herboren weer uit te komen. In het tehuis heeft zij zo vaak ze kon hiervan getuigd.

Door anderen te helpen en te bemoedigen mogen we zelf ook zegeningen ervaren.

God is trouw en Hij voorziet!