Jaarverslag Stichting Brazjore 2020

De stichting:

Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat.

Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

De Vennen 15

9541 LG Vlagtwedde

 

Doelstelling

Stichting Brazjore werkt mee aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door het bieden hulp aan kleinschalige projecten, zowel in Brazilië alsook in Nederland.

 

ANBI status

Sinds de oprichting heeft Stichting Brazjore een ANBI status toegekend gekregen.

Voor onze donateurs zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

In Oost-Groningen bieden wij praktische hulp, te denken valt aan het verstrekken van kleding voor de minima en in dit jaar zijn wij gestart met een project waarbij wij wekelijks brood brengen bij de mensen thuis.

 

Het bestuur:

Voorzitter: B.J.J. Mulder

Secretaris: M. Klap- van der Heide

Penningmeester: J. Oldenburger

 

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

 

Algemeen:

 • Vanwege de Corona maatregelen heeft het bestuur niet regelmatig kunnen vergaderen maar wel is er telefonisch contact - en via email herhaaldelijk overleg geweest.
 • Per 1 november heeft de secretaris haar taken neergelegd en is deze functie vacant.
 •  

Brazilië:

Kinderwerk Horeb:

 • Ook Kinderwerk Horeb heeft veel beperkingen ervaren door de Corona maatregelen en niet kunnen doen wat ze anders wel deden.  
 • Toch heeft het werk daar niet stil gelegen en gaat Netty en de medewerkers door met wat er in hun vermogen ligt.
 • Wij ontvangen regelmatig nieuws vanuit Brazilië en blijven zo op de hoogte van het werk daar.
 • Zij ontvangen zij nog maandelijkse steun van Stichting Brazjore.

 

Nederland, Oost Groningen:

Eveze.nl:

 • Vanuit onze onderneming eveze.nl zijn wij, Joop en Rennie Fijnvandraat werkzaam in Oost-Groningen. Ons werk bestaat uit evangelisatie en zendings- werk in de breedste zin van het woord.
 • Eind 2020 moesten wij helaas stoppen met het kledingproject wat wij een aantal jaren hebben gerund. We moesten uit het gebouw waar dat was ondergebracht maar ook vanwege de Corona maatregelen was het niet meer uitvoerbaar.
 • Begin 2020 hebben wij een nieuw project opgestart waarbij we wekelijks brood bezorgen bij mensen thuis die wonen in gemeente Westerwolde. Wij hebben voor dit project een aanhanger gesponsord gekregen.
 • Door Corona is er veel eenzaamheid en nood bij mensen waardoor wij genoodzaakt waren om veel meer op individuele basis te werken, denk aan persoonlijke (praktische) hulp, bezoeken en persoonlijke gesprekken (op geloofsgebied), bij ons thuis en/of bij de mensen thuis.

De verbinding:

 • Het grootste deel van 2020 kon christengemeente elke zondag nog samenkomen in het gebouw waar ook het kledingproject ondergebracht werd. Eind 2020 moest er een nieuw onderkomen gezocht worden wat ook is gelukt!
 • Door de Corona maatregelen konden er geen andere activiteiten plaatsvinden maar ondanks dat, ervaren alle deelnemers van de verbinding een hechte band met elkaar en zijn er genoeg mogelijkheden om toch contact met elkaar te hebben en houden.

Kledingproject Gaaf goed van hoofd tot voet:

 • In het begin van 2020 werd er geen kleding meer opgehaald door de ophaaldienst waardoor stichting Brazjore ook aan inkomstenderving leed.
 • Door de Corona (maatregelen) kwamen er ook minder klanten dan voorheen.
 • Omdat wij per 1 november uit het gebouw moesten, is de meeste kleding weggegeven aan goede doelen. Het grootste deel is gegaan naar Stichting Noord Nederland voor Roemenië; een deel is gegaan naar het Leger des Heils in Wildervank; een deel is gegaan naar het privé adres van Joop en Rennie Fijnvandraat om daar op een kleinschalige manier verder te gaan met het project.  

Start nieuw project:

In dit jaar is er een nieuw project gestart. Joop en Rennie Fijnvandraat bezorgen wekelijks brood bij mensen thuis. Zij hebben via het kledingproject en door hun werk mensen leren kennen die hier voor in aanmerking komen. Ze hebben van een particulier hiervoor een kar gesponsord gekregen.

Wij kijken terug op een bijzonder jaar 2020 en zijn heel dankbaar voor alle werk wat wij ondanks Corona toch konden doen. Juist in dit jaar hebben wij Gods liefde mogen verspreiden in Oost-Groningen. Door anderen te helpen en te bemoedigen mogen we zelf ook zegeningen ervaren.

God is trouw en Hij voorziet!