Jaarverslag Stichting Brazjore 2019

De stichting:

Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat.

Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

BL Tijdenskanaal west 5

9566 PB Veelerveen

 

Doelstelling van de ANBI:

Stichting Brazjore ontvangt geld vanuit giften, gevers kunnen deze giften fiscaal verrekenen.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften, sponsoring en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

In Oost-Groningen bieden wij praktische hulp, te denken valt aan het verstrekken van kleding voor de minima.

 

Het bestuur:

Voorzitter: B.J.J. Mulder

Secretaris: M. Klap- van der Heide

Penningmeester: J. Oldenburger

 

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

 

Algemeen:

 • In maart hebben we ons laten informeren  omtrent  GIVT.   GIVT geeft mensen de mogelijkheid om giften te geven via een app, dus  zonder contanten. In april wordt GIVT geïntroduceerd in de verbinding, voor Gaaf goed kan dit systeem niet ingezet worden.
 • In mei geven we een gift aan de Fam. Alting. Dit naar aanleiding van een artikel uit het Streekblad waarin zij oproepen om te geven voor een rolstoelbus. Na deze gift neemt de familie contact met ons op, het zijn christenen. Er ontstaat een band en Kirsten Alting biedt aan haar getuigenis te willen doen en te willen zingen in de verbinding.
 • Het hele jaar door worden er kleine cadeautjes verkocht en met Kerst prachtige Kerststukken.
 • Het bestuur heeft ieder kwartaal vergaderd. De verschillende projecten worden besproken evenals de financiën. In 2019 hebben we alle documenten rondom AVG definitief kunnen opstellen en kunnen plaatsen op de website.

 

Brazilië:

Kinderwerk Horeb:

 • Een semi-internaat waar dagelijks kinderen worden opgevangen, een maaltijd

             krijgen, kunnen douchen, hulp bij huiswerk ontvangen, verteld krijgen over de liefde van de Here      

             Jezus en natuurlijk mogen spelen.

 • Kinderwerk Horeb is opgericht door Netty Zeeders, een Nederlandse. Het project heeft zowel in Brazilië als in  Nederland een bestuur. De communicatie verloopt daardoor bijzonder goed en de contacten zijn warm.
 • In januari van dit jaar was Netty kort in Nederland. We hebben haar deze keer niet kunnen ontmoeten.
 • We ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van het kinderwerk.
 • Rjimke Boonstra zit in het bestuur van kinderwerk Horeb in Nederland en zij is actief met het verkopen van tweedehands spullen.
 • De contacten met het bestuur in Nederland zijn warm.

 

Nederland, Oost Groningen:

 

Eveze.nl:

 • Vanuit de onderneming eveze.nl zijn Joop en Rennie Fijnvandraat werkzaam in Oost-Groningen. Zij initiëren en begeleiden evangelisatie en zendingsprojecten.
 • Zij leiden samen met een ander oudstenechtpaar christengemeente de verbinding. Onderwijs, spreekbeurten, coaching, pastoraat, ouderenwerk en voorbereiding van de diensten vullen een groot gedeelte van hun tijd.
 • Het afgelopen jaar hebben zij het kledingproject ‘gaaf goed van hoofd tot voet’ verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.
 • Steeds meer tijd wordt besteed aan relaties en individuele gesprekken (op geloofsgebied).
 • Promotie van de projecten van Stichting Brazjore.

 

De verbinding:

 • Een groep christenen die samenkomt in gebouw de verbinding. Ze houden iedere zondag dienst, zetten zich in voor ouderen, organiseren kringavonden en Bijbelstudieavondenen andere activiteiten.
 • In januari is de Alpha cursus gestart, een geweldig cursus. Nieuwe contacten zijn gelegd en de liefde van God is verspreid.
 • Iedere zondag worden er laagdrempelige diensten gehouden. Met hulp van externe sprekers en zang- en muziekteams kan hier wekelijks invulling aan gegeven worden.

 

Gaaf goed van hoofd tot voet:

 • Een kledingproject die tweedehandskleding, schoenen en accessoires (riemen, tassen, sjaals enz.)   schenkt aan de minima en verkoopt voor een klein bedrag aan hen die dit kunnen betalen. De opbrengst hiervan draagt bij in de kosten en via dit project worden relaties gelegd.
 • De kleding die wordt geschonken komt uit het hele land.
 • De kleding wordt door een vast team, op vaste dagen, gesorteerd, eventueel gewassen en indien nodig, gestreken en daarna komt het in de prachtige ‘winkel’ van het gebouw de verbinding.
 • Daarnaast is er een ontmoetingsruimte ingericht waar de mensen gratis een kop koffie, thee  of limonade kunnen drinken en waar tijd is voor een praatje.
 • Het project is iedere vrijdag vanaf 10 uur open.
 • In augustus hebben we op de markt van Week de Besten in Vlagtwedde gestaan om Gaaf Goed te promoten, zowel voor het verstrekken van kleding als voor inbreng van kleding. 

 

Het jaar 2019 was een mooi jaar, door alle projecten heen hebben we Gods liefde mogen verspreiden in deze omgeving.  Door anderen te helpen en te bemoedigen mogen we zelf ook zegeningen ervaren.

God is goed!