Jaarverslag Stichting Brazjore 2018

De stichting:

Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat. Het begon met de verkoop van pruimen die in hun tuin groeiden en de wens om met de opbrengst iets voor de armen in Brazilië te doen.

Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

BL Tijdenskanaal west 5

9566 PB Veelerveen

 

Doelstelling van de ANBI:

Stichting Brazjore ontvangt geld vanuit giften, gevers kunnen deze giften fiscaal verrekenen.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften, sponsoring en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

In Oost-Groningen bieden wij praktische hulp, te denken valt aan het verstrekken van kleding voor de minima.

 

Het bestuur:

Voorzitter: B.J.J. Mulder

Secretaris: M. Klap- van der Heide

Penningmeester: J. Oldenburger

 

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

 

Algemeen:

 • In het begin van het jaar is een lego actie georganiseerd voor Kinderwerk Horeb. Er is  geld ingezameld en daarmee mochten we met een aantal kinderen doosjes lego aanschaffen bij de Blokker. De Blokker verblijdde ons met extra doosjes voor het project.
 • Er werden leuke cadeautjes gemaakt van gekregen spullen en verkocht. Tevens zijn er prachtige kerststukken gemaakt en verkocht.
 • In december mochten we een Kerstdiner organiseren voor mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken.  Er zaten ruim 30 mensen aan tafel. Een prachtige avond, met heerlijk eten en fijne ontmoetingen en gesprekken.
 • Er zijn documenten geschreven om te voldoen aan de AVG en op de site gezet. Mensen die werkzaam zijn in de verschillende projecten of deze projecten bezoeken zijn op de hoogte gesteld van de juiste informatie.

Brazilië:

Kinderwerk Horeb:

 • Een semi-internaat waar dagelijks kinderen worden opgevangen, een maaltijd

             krijgen, kunnen douchen, hulp bij huiswerk ontvangen, verteld krijgen over de liefde van de Here      

             Jezus en natuurlijk mogen spelen.

 • Kinderwerk Horeb is opgericht door Netty Zeeders, een Nederlandse. Het project heeft zowel in Brazilië als in  Nederland een bestuur. De communicatie verloopt daardoor bijzonder goed en de contacten zijn warm.
 • In april van dit jaar mochten we Netty ontmoeten in de verbinding. Zij heeft een indrukwekkende presentatie gehouden over het werk wat ze doet in Brazilië.
 • Jeroen en Rjimke Boonstra zitten in het bestuur van kinderwerk Horeb in Nederland en zij hebben hun zomervakantie doorgebracht op het terrein van Kinderwerk Horeb in Brazilië. Zij hebben ons bezocht in november en daarover verteld.

 

Nederland, Oost Groningen:

Eveze.nl:

 • Vanuit de onderneming eveze.nl zijn Joop en Rennie Fijnvandraat werkzaam in Oost-Groningen. Zij initiëren en begeleiden evangelisatie en zendingsprojecten.
 • Zij leiden samen met een ander oudstenechtpaar christengemeente de verbinding. Onderwijs, spreekbeurten, coaching, pastoraat, ouderenwerk en voorbereiding van de diensten vullen een groot gedeelte van hun tijd.
 • Het afgelopen jaar hebben zij het kledingproject ‘gaaf goed van hoofd tot voet’ verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.
 • Steeds meer tijd wordt besteed aan relaties en individuele gesprekken (op geloofsgebied) en het bouwen aan het netwerk.
 • Promotie van de projecten van Stichting Brazjore.

De verbinding:

 • Een groep christenen die samenkomt in gebouw de verbinding. Ze houden iedere zondag dienst, zetten zich in voor ouderen, organiseren kringavonden en Bijbelstudieavonden en andere activiteiten.
 • Een wens is om in januari 2019 een Alpha te organiseren.
 • We bidden voor gezinnen, zodat ook kinder- en jeugdwerk opgestart mag worden.
 • De oudsten hebben in november de GLS conferentie in Drachten bezocht.

Gaaf goed van hoofd tot voet:

 • Een kledingproject die tweedehandskleding, schoenen en accessoires (riemen, tassen, sjaals enz.)   schenkt aan de minima en verkoopt voor een klein bedrag aan hen die dit kunnen betalen. De opbrengst hiervan draagt bij in de kosten en via dit project worden relaties gelegd.
 • De kleding die wordt geschonken komt uit het hele land.
 • De kleding wordt door een vast team, op vaste dagen, gesorteerd, eventueel gewassen en indien nodig, gestreken en daarna komt het in de prachtige ‘winkel’ van het gebouw de verbinding.
 • Daarnaast is er een ontmoetingsruimte ingericht waar de mensen gratis een kop koffie, thee  of limonade kunnen drinken en waar tijd is voor een praatje.
 • Het project is iedere vrijdagmiddag open.
 • Op Koningsdag hebben we op de markt van Week de Besten in Vlagtwedde gestaan om Gaaf Goed te promoten, zowel voor het verstrekken van kleding als voor inbreng van kleding. Nadien is het project meer bezocht.
 • Ook mocht het project gepromoot worden in een radio uitzending van Radio Westerwolde.
 • Niet alle kleding die binnenkomt is geschikt om te verstrekken. Niet geschikte kleding wordt als lomp verkocht.

 

Het jaar 2018 was een prachtig jaar waarin we ontwikkeling zagen in de projecten. God zegent ons rijk. Brazjore krijgt steeds meer naamsbekendheid en we zien een toename van bezoekers in de verschillende projecten. We merken dat hulp nodig is in onze omgeving zowel praktisch als geestelijk. Wat een voorrecht dat wij mogen meewerken in Zijn Koninkrijk.

Wij zien uit wat God gaat doen het komende jaar.