Wij willen ons geloof in de Here Jezus en onze liefde voor mensen praktisch maken en zo meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. We bieden hulp aan kleinschalige hulpprojecten in Brazilië, Nederland en Roemenië.

Wij kiezen juist voor kleinschaligheid omdat we graag weten (en liefst zien) wat er binnen de projecten gebeurt, we willen er zo direct mogelijk bij betrokken zijn. 

De Bijbeltekst uit Efeziers 2:10 is voor ons heel belangrijk: 

"Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt".