Jaarverslag Stichting Brazjore 2017                                                                                                                                

De stichting:

Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat. Het begon met de verkoop van pruimen die in hun tuin groeiden en de wens om met de opbrengst iets voor de armen in Brazilië te doen.

Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

BL Tijdenskanaal west 5

9566 PB Veelerveen

 

Doelstelling van de ANBI:

Stichting Brazjore ontvangt geld vanuit giften, gevers kunnen deze giften fiscaal verrekenen.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften, sponsoring en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

In Oost-Groningen bieden wij praktische hulp, te denken valt aan het verstrekken van kleding voor de minima.

 

Het bestuur:

Voorzitter: B.J.J. Mulder

Secretaris: M. Klap- van der Heide

Penningmeester: J. Oldenburger

 

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Algemeen:

·         In de eerste maand van 2017 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Dhr. B. Mulder heeft de functie van voorzitter op zich genomen.

·         In maart is een activiteitencommissie opgericht.

o   In juni is een stroopwafelactie georganiseerd, daarmee konden kinderbijbels gekocht worden voor de kinderen in Brazilië

o   In september is een fancy fair georganiseerd. Met het opgeleverde geld steunen we structureel elke maand het zendingsproject in Brazilië en konden we ook Gaaf goed en de verbinding steunen.

·         In september is een facebookpagina aangemaakt.

 

Brazilië:

De Zaaier:

·         Wij hebben afscheid genomen van  project de Zaaier omdat het echtpaar wat in Brazilië werkte voor een langere periode naar Nederland kwam. Omdat wij graag betrokken willen zijn bij de projecten die wij financieel ondersteunen, zijn wij op zoek gegaan naar een ander project in Brazilië en die hebben we gevonden:

Kinderwerk Horeb:

·         Een semi-internaat waar dagelijks kinderen worden opgevangen, een maaltijd

              krijgen, kunnen douchen, hulp bij huiswerk ontvangen, verteld krijgen over de liefde van de Here      

              Jezus en natuurlijk mogen spelen.

·         Kinderwerk Horeb is opgericht door Netty Zeeders, een Nederlandse. Het project heeft zowel in Brazilië als in  Nederland een bestuur. De communicatie verloopt daardoor bijzonder goed en de contacten zijn warm.

 

Nederland, Oost Groningen:

Eveze.nl:

·         Vanuit de onderneming eveze.nl zijn Joop en Rennie Fijnvandraat werkzaam in Oost-Groningen. Zij initiëren en begeleiden evangelisatie en zendingsprojecten.

·         Zij leiden samen met een ander oudstenechtpaar christengemeente de verbinding. Onderwijs, spreekbeurten, coaching, pastoraat, ouderenwerk en voorbereiding van de diensten vullen een groot gedeelte van hun tijd.

·         Het afgelopen jaar hebben zij het kledingproject ‘gaaf goed van hoofd tot voet’ verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.

·         Steeds meer tijd wordt besteed aan relaties en individuele gesprekken (op geloofsgebied).

·         Promotie van de projecten van Stichting Brazjore.

 

De verbinding:

·         Een groep christenen die samenkomt in gebouw de verbinding. Ze houden iedere zondag dienst, zetten zich in voor ouderen, organiseren kringavonden en Bijbelstudieavondenen andere activiteiten.

·         De oudsten hebben in november de GLS conferentie in Drachten bezocht.

 

Gaaf goed van hoofd tot voet:

·         Een kledingproject die tweedehandskleding, schoenen en accessoires (riemen, tassen, sjaals enz.)   schenkt aan de minima en verkoopt voor een klein bedrag aan hen die dit kunnen betalen. De opbrengst hiervan draagt bij in de kosten en via dit project worden relaties gelegd.

·         De kleding die wordt geschonken komt uit het hele land maar vooral dit jaar is door regelmatig flyers te verspreiden in het dorp en door mond op mond reclame ook veel kleding binnengebracht door mensen uit de omgeving.

·         De kleding wordt door een vast team, op vaste dagen, gesorteerd, eventueel gewassen en indien nodig, gestreken en daarna komt het in de prachtige ‘winkel’ van het gebouw de verbinding.

·         Daarnaast is er een ruimte ingericht als café waar de mensen gratis een kop koffie/thee en/of limonade kunnen drinken en waar tijd is voor een praatje.

·         Het project is gestart met 1 zaterdag in de maand, maar wegens succes zijn de openingstijden gewijzigd naar iedere vrijdagmiddag met uitzondering van de schoolvakanties.

 

Boekwinkel Amareva:

Deze is overgenomen en onder een andere naam verder gegaan. Stichting Brazjore heeft hier geen binding meer mee.

 

Elzabad:

Deze stichting bestaat nog steeds, maar valt echter niet meer als project onder Brazjore. Stichting Brazjore heeft hier geen binding meer mee.

Het jaar 2017 was een jaar waarin veel gebeurd is binnen Brazjore, we zijn rijk gezegend met de verschillende projecten. We mogen Gods liefde laten zien door ons geloof handen en voeten te geven. We hebben inmiddels al heel wat relaties gelegd en mensen op meerdere gebieden kunnen helpen.  Het is geweldig om op deze manier veel te mogen betekenen voor de mensen om ons heen.We zijn God dankbaar voor  het werk dat we mogen doen in Nederland en wat we steunen met gebed en financiën in Brazilië.

 

 

Financieel verslag:

 

begin saldo 2017

lopende rekening

 

 €          559,76

spaarrekening

 

 €       6.780,02

contanten

 

 

 

 

 

totaal begin saldo

 

 €       7.339,78

 

totaal inkomsten

 

 €      23.939,61

 

 

totaal uitgaven

 

 €      22.626,12

 

eind saldo 2017

lopende rekening

 

 €       2.607,90

spaarrekening

 

 €       6.045,37

contanten

 

 

 

 

 

totaal eind saldo

 

 €       8.653,27